Tradiční zahájení turistické sezóny v Českém ráji probíhá obvykle poslední dubnovou sobotu. Pro děti je připraveno soutěžní putování s postavami z pověstí Českého ráje. Na konci trasy putování bývá připraven bohatý kulturní program – soutěže, rukodělné dílny, hudební doprovod a řada atrakcí.

Každým rokem se na začátku turistické sezóny, poslední víkend v dubnu, koná v rámci putování „Za pověstmi Českého ráje“ akce „Český ráj dětem“, kdy je vláda nad pohádkovou krajinou předána králi Granátovi. Pro děti je připraveno soutěžní putování přírodou s postavami z českorajských pověstí se spoustou všetečných otázek. Cestou děti mohou zhlédnout divadelní představení pověstí a v cíli pak na ně čeká kulturní program a řada soutěží.